FZA

Urządzenie ARB-FZA zostało zaprojektowane do ochrony przed wyciekiem informacji głosowej z chronionego pomieszczenia poprzez linie dwuprzewodowe przenoszące sygnał pochodzący z konwersji akustyczno-elektrycznej. Źródłem takiego wycieku mogą być: telefony analogowe i cyfrowe, alarmy głosowe, domofony, intercomy i inne urządzenia wyposażone w głośnik.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Tłumienie minimum 65 dB w zakresie częstotliwości 0,3-4 kHz – przy nieobecności sygnału na linii dwuprzewodowej (przy poziomie sygnału -20 dB, napięcia na poziomie 0,7746 V)

- Tłumienie minimum 60 dB dla częstotliwości 10 kHz – przy nieobecności sygnału na linii dwuprzewodowej (przy poziomie sygnału minus 20 dB)

- Tłumienie nie większe niż 3 dB w pasie częstotliwości 0,15-10 kHz – przy obecności sygnału na linii dwuprzewodowej (przy poziomie sygnału 20 dB).

- Tłumienie minimum 20 dB w pasie częstotliwości 20 kHz - 30 MHz – przy obecności sygnału na linii dwuprzewodowej (przy poziomie sygnału 20 dB).

- dopuszczalny zakres napięcia na wejściu – 4 do 100 V

- dopuszczalny maksymalny prąd na wejściu – 0,1 A

- obniżenie poziomu dźwięku emitowanego przez głośnik przy zastosowaniu urządzenia – nie więcej niż 3 dB.