GVA

Wibroakustyczny system ochrony informacji głosowej GVA zaprojektowany jest tak aby uniemożliwić wyciek informacji poprzez kanały akustyczne i wibroakustyczne istniejące w chronionym pomieszczeniu. Urządzenie zapewnia ochronę poprzez generowanie kontrolowanych maskujących szumów akustycznych i wibroakustycznych zarówno w powietrzu jak i na elementach konstrukcyjnych znajdujących się w pomieszczeniu.
Urządzenie znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba ochrony informacji głosowej podczas prowadzenia poufnych spotkań.


System umożliwia prace w dwóch trybach: manualnym (system pracuje w sposób ciągły, niezależny od źródeł informacji akustycznej) oraz automatyczny (system działa w momencie pojawienia się informacji akustycznej)

Podstawą działania urządzenia GVA jest generowanie zakłóceń wibracyjnych i/lub akustycznycho zróżnicowanym poziomie, co uniemożliwia podsłuchanie prowadzonej rozmowy.

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Źródło szumu – tranzystor na wyjściu emiter-baza

- Liczba kanałów generacji szumu: 4

- Częstotliwość 175-8000 Hz

- Nierównomierność gęstości widmowej szumów w podpasmach 250/500/1000/2000/4000 Hz – nie więcej niż ±3 dB

- Typ szumu: biały lub podobny do mowy + biały

- Współczynnik entropii szumu białego – nie mniej niż 0,8

- Siła wibroakustycznych zakłóceń – 0,1 N