Katran-Lux

Wykrywacz złącz nieliniowych pozwala na detekcję ukrytych urządzeń elektronicznych (podsłuchowych, miniaturowych dyktafonów itp.) niezależnie od tego czy są one aktywne (emitują pole elektromagnetyczne) czy też nie. Idealny do detekcji ukrytych rejestratorów, miniaturowych kamer, podsłuchów GSM, telefonów komórkowych, układów mikrofonowych i zdalnie sterowanych nadajników audio, audio-video itp.
Wykrywacz znajdzie urządzenia elektroniczne ukryte w ubraniu, obuwiu, przedmiotach osobistych,ścianach ceglanych , żelbetonowych, meblach itp.


Dzięki zaawansowanej technologii i zautomatyzowanej pracy detektora praca tym urządzeniem jest bardzo przejrzysta i pozwala na szybkie ustalenie czy w badanej strefie istnieją elementy półprzewodnikowe.

Sygnał detekcyjny można emitować na trzy sposoby:
-sygnał pulsacyjny
-ciągły z modulacją częstotliwości
-sygnał ciągły

Powyższe rodzaje pracy nadajnika pozwalają na uzyskanie praktycznej (odpowiedniej do realnych warunków) odległości detekcji i zarazem na wiarygodną i dokładną lokalizacjię urządzeń elektronicznych.
Poziom odbieranego natężenia sygnału 2 i 3 harmonicznej jest ilustrowany przez diody LED a dodatkowo można podłączyć słuchawki i korzystać z sygnalizacji dźwiękowej.
Mały rozmiar, ergonomiczny kształt i waga (1,1 kg) pozwalają użyć wykrywacz w najbardziej złożonych warunkach, nie mecząc operatora podczas długiej pracy.