Komfort

W przypadku gdy nie mamy możliwości przeprowadzenia czynności wykrywających podsłuchy lub usytuowanie pomieszczenie jest narażone na użycie podsłuchów dystansowych (mikrofony kierunkowe, stetoskopy itp.) jedną z ostatnich szans na zabezpieczenie poufnej rozmowy pozostaje maskowanie mowy szumem akustycznym. Tego typu urządzanie niestety są mało komfortowe dla rozmówców z uwagi na wysoką amplitudę sygnału mającego na celu uniemożliwić podsłuchanie rozmowy.
Rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie zestawu „Komfort”, który praktycznie eliminuje niepożądane skutki uboczne akustycznego szumu.


Zestaw „Komfort” jest uniwersalnym urządzeniem do stosowania wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba zapewnienia poufności rozmowy zarówno w stałych miejscach rozmów jak i wszędzie tam gdzie nie było możliwości wcześniejszego sprawdzenia lub przygotowania pomieszczenia. „Komfort” pozwala usunąć ryzyko podsłuchu nie wykorzystując innych środków ochrony informacji i nie posiadając odpowiednich nawyków.

Zestaw składa się z jednostki centralnej zawierającej syntezatora generującego akustyczny szum, oraz specjalnych zestawów rozmównych. Zestaw rozmówny składa się z słuchawek i mikrofonu, które podłączane są do jednostki centralnej urządzenia. Słuchawki izolują od otaczającego szumu i odtwarzają prowadzoną rozmowę otrzymaną z jednostki centralnej a mikrofon różnicowy przekazuje informację poprzez jednostkę centralną do innych rozmówców.