SEL-SP-162-Jammer-Batog

Urządzenie jest przeznaczone do blokowania niepożądanych połączeń telefonicznych na następujących zakresach:900,1800 MHz,CDMA 450 МHz,UMTS 2100 MHz.
Blokowanie może być realizowane jednocześnie na wszystkich częstotliwościach lub selektywnie na jednej, lub kilku częstotliwościach.
Kompaktowa budowa pozwala na używanie urządzenia w prawie każdych warunkach w obiektach stacjonarnych, jak i w pojazdach.


Urządzenie może być używane w okolicznościach wymagających maksymalnego zabezpieczenia przed ulotem informacji poufnych spowodowanym używaniem telefonów komórkowych, (lub urządzeń podsłuchowych wykorzystujących transmisję GSM), takich jak pokoje konferencyjne, sale egzaminacyjne, więzienia, obiekty rządowe itp.
Może również służyć do blokowania zapalników sterowanych za pomocą telefonów komórkowych.
Pomimo tak szerokiego zastosowania urządzenie jest bardzo proste w użyciu.
Dane techniczne:
Urządzenie pracuje w następującym zakresie:
Zakres No 1 (CDMA-450 standard) 463...467 Мhz;
Zakres No 2 (GSM-900 standard) 935...960 Мhz;
Zakres No 3 (GSM-1800 standard) 1805...1880 Мhz;
Zakres No 4 (UMTS (3G) standard) 2110...2170 Мhz.
Moc maksymalna:
Zakres 1, 2 - nie mniej niż 700 mW;
Zakres 3 - nie mniej niż 500 mW;
Zakres 4 - nie mniej niż 300 mW.