Trojan

Syntezator akustyczny „Trojan” przeznaczony jest do stłumienia akustycznych podsłuchów wykorzystujących mikrofon poprzez maskowanie rozmowy akustycznym szumem.
Urządzenie działa na zasadzie emitowania sygnału akustycznego imitującego mowę o wysokiej amplitudzie co eliminuje zagrożenie pochodzące od podsłuchu przy użyciu wszelkiego typu mikrofonów, gdyż to co zostanie zarejestrowane przez urządzenia podsłuchowe w trakcie działania „Trojana” będzie przypominało bełkot.


Zaletą urządzenia jest to, że sygnał akustyczny emitowany jest jedynie w momencie gdy wykryta zostanie rozmowa w bliskim otoczeniu. W momencie gdy rozmowa umilknie, sygnał nie jest emitowany aby zapewnić dodatkowy komfort rozmówcom. Amplituda i charakterystyka sygnału emitowanego przez urządzenie jest dopasowana do maskowanej mowy, a wykorzystany algorytm generowania sygnału akustycznego uniemożliwia odtworzenie informacji poprzez obróbkę sygnału lub odfiltrowanie zakłóceń z nagrania.

Małe gabaryty, oraz zasilanie z wewnętrznego akumulator ułatwiają wykorzystanie urządzenia w biurze, samochodzie, lub każdych innych miejscach nieprzygotowanych do prowadzenia rozmów poufnych.

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rodzaj generowanego sygnału : mowo-podobny

Zakres emitowanych częstotliwości akustycznych: 400 do 4000 Hz

Maksymalna głośność: 80 dB