Niezawodne mieszacze akustyczne

Trojan
Syntezator akustyczny „Trojan” przeznaczony jest do stłumienia akustycznych podsłuchów wykorzystujących mikrofon poprzez maskowanie rozmowy akustycznym szumem.
Urządzenie działa na zasadzie emitowania sygnału akustycznego imitującego mowę o wysokiej amplitudzie co eliminuje zagrożenie pochodzące od podsłuchu przy użyciu wszelkiego typu mikrofonów, gdyż to co zostanie zarejestrowane przez urządzenia podsłuchowe w trakcie działania „Trojana” będzie przypominało bełkot.

Komfort
W przypadku gdy nie mamy możliwości przeprowadzenia czynności wykrywających podsłuchy lub usytuowanie pomieszczenie jest narażone na użycie podsłuchów dystansowych (mikrofony kierunkowe, stetoskopy itp.) jedną z ostatnich szans na zabezpieczenie poufnej rozmowy pozostaje maskowanie mowy szumem akustycznym. Tego typu urządzanie niestety są mało komfortowe dla rozmówców z uwagi na wysoką amplitudę sygnału mającego na celu uniemożliwić podsłuchanie rozmowy.
Rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie zestawu „Komfort”, który praktycznie eliminuje niepożądane skutki uboczne akustycznego szumu.