Ochrona instalacji sieciowych

FZA
Urządzenie ARB-FZA zostało zaprojektowane do ochrony przed wyciekiem informacji głosowej z chronionego pomieszczenia poprzez linie dwuprzewodowe przenoszące sygnał pochodzący z konwersji akustyczno-elektrycznej. Źródłem takiego wycieku mogą być: telefony analogowe i cyfrowe, alarmy głosowe, domofony, intercomy i inne urządzenia wyposażone w głośnik.