Sejfy akustyczne - do domu i gabinetu

Skrzynka (szkatułka)
Produkt ma formę dekoracyjnej skrzynki zaprojektowanej w celu ochrony informacji akustycznej przed próbą podsłuchu z wykorzystaniem telefonu komórkowego i sieci komórkowej.
Ochrona zapewniona jest poprzez automatyczny system generujący szum akustyczny w momencie zdalnego uruchomienia mikrofonu w telefonie komórkowym i próbie podsłuchu przez połączenie telefoniczne. Aby urządzenie spełniało swoją funkcję, telefon komórkowy musi być umieszczony wewnątrz skrzynki.
Zaletą urządzenia jest możliwość zabezpieczenia kilku telefonów jednocześnie a samo urządzenie jest przydatne podczas prowadzenia poufnych spotkań.

Stand (kołczan)
Zaprojektowany w celu ochrony informacji akustycznej przed próbą podsłuchu z wykorzystaniem telefonu komórkowego i sieci komórkowej.
Ochrona zapewniona jest poprzez automatyczny system generujący szum akustyczny w momencie zdalnego uruchomienia mikrofonu w telefonie komórkowym i próbie podsłuchu przez połączenie telefoniczne.

Kaponir
Produkt stacjonarny przeznaczony do użytku wszędzie tam gdzie wymagane są restrykcje w stosunku do używania telefonów komórkowych – w strefach z kontrolowanym dostępem lub podczas wrażliwych wydarzeń.
Ochrona zapewniona jest poprzez system generujący szum akustyczny po stronie nadawczej telefonu komórkowego i/lub poprzez elektromagnetyczny szum po stronie odbiorczej telefonu komórkowego.
W wersji podstawowej urządzenie ma formę dekoracyjnej skrzynki wewnątrz której umieszczone są elementy funkcyjne urządzenia.
Aby urządzenie spełniało swoją funkcję, telefon komórkowy musi być umieszczony wewnątrz skrzynki.
Zaletą urządzenia jest możliwość zabezpieczenia kilku telefonów jednocześnie (do 8 sztuk) a samo urządzenie jest przydatne podczas prowadzenia poufnych spotkań.