Ochrona informacji niejawnych (wykrywanie podsłuchów)

Zakres naszych usług zawiera szereg organizacyjnych wskazówek i technicznych badań, które razem tworzą projekt ochrony informacji poufnej zarówno dla organizacji jak i konkretnych wydzielonych pomieszczeń.

 • Projekt ochrony informacji poufnej, zawiera usługi z zakresu:
 • -specjalistyczne badania pomieszczenia (m. in.: wykrywanie podsłuchów oraz naturalnych i sztucznie stworzonych kanałów wycieku informacji;
 • -specjalistyczne badanie i sprawdzenie urządzeń oraz systemów technicznych zainstalowanych w pomieszczeniu;
 • -specjalistyczne badanie linii telefonicznych przewodowych, radiowych, (w tym telefonów komórkowych), infrastruktury sieciowej na niepożądane oprogramowanie i inne;
 • -opracowanie projektu obrony informacji poufnej w wydzielonym pomieszczeniu;
 • -konsultacje w zakresie praktycznego i codziennego zabezpieczania informacji poufnej jak również ogólnego bezpieczeństwa;
 • -dostarczenie lub wypożyczenie odpowiedniego wyposażenia w zależności od wybranego poziomu bezpieczeństwa i ochrony informacji w ramach projektu ochrony informacji poufnej montaż urządzeń i systemów ochrony informacji;
 • -sprawdzenie obecnej efektywności ochrony informacji w wydzielonym pomieszczeniu przy użyciu urządzeń pomiarowych;
 • -audyt bezpieczeństwa informacji;
 • -opracowanie i wdrożenie polityk bezpieczeństwa informacji;
 • -wdrożenie systemów i oprogramowania DLP;
 • -wdrożenie rozwiązań służących do uniemożliwienia przechwycenia rozmów telefonicznych w liniach przewodowych oraz radiowych (GSM);
  -wdrożenie rozwiązań służących zabezpieczeniu kryptograficznemu i anonimizacji korespondencji poufnej w sieci Internet;
 • -wdrożenie rozwiązań służących do zabezpieczenia back-end infrastruktury IT, na wypadek niepożądanej interwencji;
 • -audyt infrastruktury sieciowej;
 • -modyfikacja infrastruktury sieciowej, umożliwiająca tryb pracy, poza zasięgiem terytorialnym, służb specjalnych EU - całego biura lub pojedynczych stacji roboczych;
 • -ochrona danych osobowych;
 • -doradztwo ogólne w tematyce bezpieczeństwa informacji.
 • Wypożyczenie, szkolenia z obslugi, konsultacje i sprzedaż specjalistycznych urządzeń służących do wykrywania podsłuchów i podglądu medialnego, urządzeń służących zapobieganiu wycieku informacji.
 • Wypożyczenie, szkolenia z obslugi,konsultacje i sprzedaż specjalistycznych urządzeń służących do bezpiecznego przeprowadzania wszelkich rozmów wymagających poufności, narad, konferencji, przetargów.

Bezpieczeństwo informacji jest bardzo specyficznym obszarem działalności. Wymaga interdyscyplinarności od specjalistów pracujących w tej branży w zakresie: akustyki, elektroniki, telekomunikacji, informatyki jak również i psychologii.

Na równi z wiedzą teoretyczną liczy się doświadczenie i dobre praktyki. Takie kwalifikacje zdobywa się z czasem i nie można ich oczekiwać od przedsiębiorstw niezajmujących się ochroną informacji zawodowo.

Tymczasem coraz więcej osób ma świadomość, że konieczna jest nie tylko ochrona mienia a również ochrona informacji.
 

Od czego zacząć?

Zapraszamy do biura naszej firmy. Wstępne konsultacje z zakresu bezpieczeństwa informacji pomogą znaleźć rozwiązanie na Państwa problemy i wątpliwości, a wszelkie pytania nie pozostaną bez odpowiedzi.
Z radością informujemy że ten rodzaj usług jest BEZPŁATNY

Wykrywanie podsłuchów